In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:


Website Het geheel van webpagina's, software en databanken gekoppeld aan de domeinnaam meukisleuk.nl en subdomeinen.
Doelstelling Meukisleuk.nl is een online platform met als doelstelling het verspreiden van informatie met betrekking tot evenementen waar tweedehands waren worden aangeboden.
Content Alle via de Website toegankelijke informatie met betrekking tot evenementen.
Bezoeker De bezoeker van de Website kan de Content bekijken.
Organisator Een Organisator kan op de Website Content publiceren met betrekking tot evenementen die door de Organisator worden georganiseerd.
Account Het gratis lidmaatschap waarmee de Organisator toegang krijgt tot de mogelijkheden om Content op de website te plaatsen en te beheren. (Mijn markten).
Inloggegevens Het e-mailadres en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van onze Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Meukisleuk.nl kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Geen garanties

Alle informatie op deze website met betrekking tot evenementen wordt door de betreffende organisatoren op de Website geplaatst en wordt niet door Meukisleuk.nl op juistheid of volledigheid gecontroleerd. Meukisleuk.nl kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

2. Aansprakelijkheid

Meukisleuk.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze website, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze website.

4. Privacy & cookies

Lees over de bescherming van uw privacy in het privacy- en cookiesbeleid.


II. REGELS VOOR PLAATSING VAN CONTENT

1. Content

1.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn of haar Account op de Website wordt geplaatst. De Organisator staat er voor in dat de informatie die de Organisator op de Website plaatst juist, volledig en up-to-date is. De organisator aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door Bezoekers.

1.2 De Organisator plaatst alleen Content die betrekking heeft tot evenementen die door de Organisator zelf (mede) worden georganiseerd.

1.3 Meukisleuk.nl is niet verplicht is om actief Content van Organisatoren te beheren, te bewerken of voor plaatsing op de Website te controleren. Meukisleuk.nl kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de Content van Organisatoren.


2. Wijzigingen

2.1 Meukisleuk.nl kan de Website of delen daarvan, de indeling van de Content, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekmogelijkheden, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

2.1 Meukisleuk.nl mag de inhoud of de vormgeving van de Content wijzigen om de leesbaarheid, vindbaarheid van informatie of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen.


3. Uitsluiting van gebruik

Meukisleuk.nl behoudt zich het recht voor de Organisator de toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren en het account van de Organisator op te heffen alsmede door de Organisator geplaatste content van de Website te verwijderen indien:

- door de Organisator op de website geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving.

- Content niet in overeenstemming is met de Doelstelling van de Website.

- er een ernstig vermoeden bestaat dat de Organisator betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de Website of de achterliggende systemen.

- de Organisator zich niet gedraagt conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden.


4. Opheffen Account

De Organisator kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. De Organisator dient dit per e-mail aan Meukisleuk.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 jan 2021.